DLP (CROW 132)

525.00

 • Inclusief lesmateriaal en pasje
 • Klassikale cursus
 • Ook in het weekend
Categorie:

Beschrijving

Doel van de cursus

Het doel van de cursus is om u op te leiden tot een deskundige die in staat is om projecten in of met verontreinigde grond of grondwater te begeleiden. Daarnaast ontwikkelt u adequate kennis omtrent veiligheidsklassen en de daarbij wettelijk vereiste pakketten van maatregelen en uit te voeren metingen. Na het volgen van deze cursus heeft u de vereiste kennis zoals vermeld in de CROW 132, te weten kennis van de risico’s bij het werken in verontreinigde grond en de te nemen veiligheidsmaatregelen en kunt u zelfstandig opereren. Wij bieden een driedaagse opleiding tot DLP voor uitvoerders, werkvoorbereiders, toezichthouders, projectleiders, leidinggevenden bij aannemersbedrijven en voor iedereen die in een werksituatie met verontreinigde bodem te maken heeft.

De opleiding wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Indien u bent geslaagd ontvangt u het persoonscertificaat ‘Deskundig Leidinggevende Projecten’, met als ondertitel ‘in overeenstemming met CROW publicatie 132‘.

Inhoud van de Cursus

Het programma van de cursus is opgesteld aan de hand van de CROW-publicatie 132, het lesboek DLP en diverse praktijkgerichte voorbeelden. Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

Theorie:

 • wet- en regelgeving, kennis van CROW 132
 • meten en meetstrategieën, registreren, interpreteren, signaleren (ook praktijk)
 • risicoherkenning, -beoordeling en -beheersing
 • arbeidshygiëne
 • milieuhygiëne
 • rol van de DLP in de praktijk
 • niet voorziene situatie / opschalen
 • adembescherming (ook praktijk)
 • persoonlijke beschermingsmiddelen (ook praktijk)

De vakbekwaamheid van de examenkandidaat voor ‘Deskundig Leidinggevende Projecten’ wordt getoetst op de bovenstaande taakgebieden, overeenkomstig de toetstermen vanuit het Platform 132. Deze gebieden betreffen theoretische en praktische vaardigheden.

Praktijk:

 • oefeningen met adembeschermingsmiddelen
 • practicum met gasmeetinstrumenten

Cursusduur

Deze cursus duurt drie dagen en wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen.

Examen

Aan het eind van de cursus wordt u geëxamineerd. Na het met goed gevolg afleggen van dit examen ontvangt u het certificaat DLP met een geldigheid van 5 jaar. De opleiding voldoet aan de toets- en eindtermen zoals opgesteld door het ‘platform CROW 132′.

Toelatingseisen

Geen

In-company opleiding

Deze cursus kunt u ook in kleine groepen binnen uw bedrijf door ons laten verzorgen. Neem gerust contact met ons op voor een passende offerte. Uiteraard is dit geheel vrijblijvend!

Kosten

De kosten bedragen € 525,- per persoon, inclusief lesmaterialen, gebruik van CROW publicatie 132, certificaat, lunch. Al onze cursussen zijn vrijgesteld van BTW.