Heftruck

399.00

  • Incl. lesmateriaal en certificaat
Categorie:

Beschrijving

Voor wie?

Veel medewerkers in een magazijn of warehouse, die in het verleden al eens een opleiding hebben gevolgd, weten dat de geldigheid hiervan zich beperkt tot vijf jaar. Het komt vaker voor dat zij op verschillende soorten trucks rijden, maar ook hiervoor dienen zij de deskundigheid te hebben. Op bedrijven en afdelingen waar werkzaamheden met een truck incidenteel voorkomen, worden deze werkzaamheden vaak uitgevoerd door medewerkers die een andere functie hebben. Ook voor hen is het noodzakelijk dat zij goed op de hoogte zijn van de veiligheids- en bedrijfsvoorschriften.

Arbo-wet

Volgens de Arbo-wet is de werkgever verplicht personen die met een heftruck werken voldoende te instrueren. Daarnaast legt de Arbowet dwingende voorschriften op. Alleen werknemers met een adequate opleiding voor het besturen van en veilig werken met een heftruck voldoen aan deze eisen. De nadruk van deze cursus ligt dan ook op de veiligheidsvoorschriften, zoals deze door de SZW (voorheen Arbeidsinspectie) zijn geformuleerd.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor warehouse-, magazijn- en expeditie medewerkers die al met de heftruck werken of hiermee gaan werken. De minimumleeftijd van de cursist is 18 jaar. De cursist is verplicht om tijdens het praktijkgedeelte van de cursus veiligheidsschoenen te dragen. De cursist moet zelf zorgen voor veiligheidsschoenen.
 De cursus geeft opnieuw inzicht in het veilig en efficiënt werken met een heftruck.

Inhoud van de cursus

  • rechten en plichten van de werkgever en werknemer
  • stabiliteit, belading en zwaartepuntbepaling
  • dagelijks onderhoud (batterij, motor)
  • stelling rijden
  • helling rijden
  • laden en lossen

Duur van de cursus

De duur van de cursus bedraagt 1 dag: ochtend theorie, middag praktijk gericht. Het aantal deelnemers per groep is maximaal 5 personen. Dit garandeert dat elke cursist een goede persoonlijke begeleiding krijgt van onze trainer. De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Bij voldoende resultaat wordt een certificaat verstrekt.

In-company opleiding

Voor ondernemingen die een op de eigen praktijk toegespitste training prefereren bestaat er de mogelijkheid tot het leveren van maatwerk.
 Neem gerust contact met ons op voor een passende offerte. Uiteraard is dit geheel vrijblijvend!

Prijs

De kosten voor de ééndaagse heftruck cursus bedraagt € 399,- per persoon. Al onze cursussen zijn vrijgesteld van BTW.

Let op: Veiligheidsschoenen verplicht tijdens de cursus.