ISO

ISO 9001 | ISO 14001kwaliteitsnormen zijn ontwikkeld om u te helpen uw bedrijf goed te beheren, te leiden en de prestaties continu te evalueren en te optimaliseren. Wanneer een bedrijf ISO gecertificeerd is wil dat zeggen dat er voor 100% aan alle eisen welke een norm stelt voldaan is. Een onafhankelijke externe organisatie, de certificatie-instelling, heeft dit uit onderzoek (certificatie-audit) geconcludeerd en het ISO certificaat toegekend.

ISO begeleiding omvat de volgende onderdelen:

  • Het opzetten van een kwaliteitssysteem conform NEN-EN: 2000.
  • Het aanpassen van een kwaliteitssysteem met betrekking tot hercertificering.
  • Het periodiek bege­leiden en bijsturen van gecertificeerde kwaliteitssystemen.
  • Het uitvoeren van pre-audits van de certificerende instanties.

Algemene voordelen van ISO certificering

  • ISO certificering helpt om de processen die er toe doen te identificeren en te optimaliseren. Hierdoor krijgt het management een hulpmiddel ter beschikking om de organisatie te sturen.
  • Processen en structuren worden voor de gehele organisatie duidelijk, waaronder communicatiestructuren, taken en verantwoordelijkheden. Betrokkenheid van de medewerkers kan hierdoor vergroot worden, wat bevorderlijk kan zijn voor de werksfeer, werkdruk en ziekteverzuim.
  • Verhoging van efficiency, wat kan resulteren in kostenbesparingen.
  • Problemen kunnen tijdig gesignaleerd en geïdentificeerd worden, waardoor actie ondernomen kan worden om fouten in de toekomst te voorkomen.
  • Klant en klanttevredenheid staat centraal; klanttevredenheid kan geoptimaliseerd worden.
  • ISO certificering levert een positief bedrijfsimago op, zowel nationaal als internationaal, wat resulteert in een voorsprong op de concurrentie.

ISO certificaat garantie voor succes?

Het beschikken van een ISO certificaat is uiteraard geen garantie voor succes. ISO certificering is een krachtig instrument, een hulpmiddel om een organisatie te optimaliseren en te verbeteren. Het is uiteraard aan de organisatie zelf om dit instrument te gebruiken en te benutten. U kunt er wel vanuit gaan dat een organisatie die beschikt over een ISO certificaat voldoet aan de normeisen, zoals getoetst door haar Certificatie Instelling.

Waarmee kan VCA meesters u van dienst zijn?

U kunt bij ons terecht voor alle aspecten met betrekking tot alle ISO certificeringen.

Indien u geïnteresseerd bent in de mogelijkheden inzake ISO certificering 9001 | 14001, nodigen wij u gaarne uit om contact met ons op te nemen voor een nadere toelichting, alles is uiteraard geheel kosteloos en vrijblijvend.

Reageer nu door het contactformulier in te vullen!