Middelbare-/Hogere Veiligheidskundige

Onze adviseurs hebben een ruime kennis en ervaring op het gebied van Arbeidsomstandigheden. Daarnaast hebben wij een aantal specialisten die zich bezig houden met verdiepende onderzoeken. U heeft bijvoorbeeld te maken met een complexe problematiek op het gebied van veiligheid en u heeft behoefte aan flexibel inzetbare kennis, passend bij de omvang en de aard van het werk.

De Middelbare en Hogere veiligheidskundigen (MVK en HVK) van VCA meesters nemen (voor bepaalde of onbepaalde tijd, fulltime of parttime) op professionele wijze de taken in uw organisatie op zich. Onze veiligheidskundigen kunnen u onder andere van dienst zijn bij:

 • Ongevalonderzoek
 • Opzetten en voortgangsbewaking van het Plan van Aanpak
 • Actualisatie van de RIE
 • Actualisatie en onderhoud van het VCA-systeem
 • Coachen/training van personeel in veiligheids aspecten binnen uw organisatie
 • Begeleiden van projecten
 • Het tijdelijk vervullen van HSE- en KAM management posities.

Arbeidshygiënist

De arbeidshygiënist is de specialist op het gebied van arbeidsomstandigheden en de gezondheidseffecten die daardoor kunnen ontstaan. De arbeidshygiënist weet als geen ander welke arbeidsfactoren de fysieke gezondheid negatief kunnen beïnvloeden. De zorg voor een gezonde werkomgeving is zijn werkterrein, de bescherming van werknemers zijn doel. Het specifieke terrein van de arbeidshygiënist is het in kaart brengen van risicofactoren voor de fysieke gezondheid van werknemers in een bedrijf of instelling.

Wat kan de Arbeidshygiënist voor u doen?

 • Meten van risicofactoren zoals geluid, trillingen, gevaarlijke stoffen en fysieke belasting binnen uw organisatie
 • Inventariseren en kwantificeren van risicofactoren
 • Adviseren over gezondheidsrisico’s bij processen
 • Het uitvoeren werkplekinspecties en werkplekonderzoeken
 • Adviseren over beheersmaatregelen
 • Adviseren en hulp bij evalueren RI&E
 • Voorlichting en training op het gebied van Arbo wetgeving.