Risico Inventarisatie en Evaluatie

Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) zijn bijna alle bedrijven verplicht een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Maar ook om VCA-gecertificeerd te kunnen worden, moeten bedrijven beschikken over een deugdelijke en op schrift gestelde inventarisatie en evaluatie van de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Bij een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) gaat het er om de risico’s in kaart te brengen. Het ontbreken van een op schrift gestelde risico-inventarisatie en -evaluatie wordt door SZW (voorheen arbeidsinspectie) gezien als een direct beboetbaar feit (boete kan oplopen tot € 2600,-). Daarnaast is VCA-certificering zonder goede RI&E niet mogelijk.

De eisen welke de Arbo-wet stelt aan de RI&E en de eisen welke er vanuit de VCA aan de inhoud van de RI&E worden gesteld liggen niet geheel in lijn met elkaar. De Arbo-wet richt zich op de minimale onderwerpen welke in een RI&E dienen meegenomen te worden en verdiepende nadere inventarisatie verplichtingen. VCA richt zich meer op de risico’s per functie en stelt expliciet dat risico’s aantoonbaar gewogen worden naar Kans x Effect, een vaste methodiek wordt gebruikt en stelt eisen met betrekking tot de deskundigheid en ervaring. De RI&E mag bij VCA niet ouder zijn dan 3 jaar, maar het bijhouden van het Plan van Aanpak moet tenminste 1x per jaar worden geagendeerd.

Bij RI&E’s welke door VCA meesters worden opgesteld, wordt een combinatie gemaakt tussen vereisten vanuit de Arbo-wet en de vereisten vanuit de VCA. Tevens worden zoveel mogelijk de nadere inventarisatie verplichtingen welke de Arbowet stelt direct meegenomen in het geheel. Tevens bij indien niet (geheel) aan wettelijke eisen worden voldaan een plan van aanpak opgesteld hoe hieraan voldaan kan gaan worden. Het geheel met resultaatgarantie.

Al met al goede redenen om u zelf een viertal vragen te stellen:

VraagJaNee
Is uw huidige RI&E na 2013 uitgevoerd?
Zijn er sinds 2013 nieuwe werkprocessen met nieuwe arbeidsrisico’s, nieuwe machines aangeschaft, of verbouwingen plaatsgevonden?
Wordt de RI&E jaarlijks beoordeeld, is het nog voldoende actueel, is het Plan van Aanpak bijgewerkt?
Zijn hierbij deskundigen betrokken? (preventiemedewerker, arbodienst of (register) veiligheidskundige)

Als u deze vier vragen met Ja kunt beantwoorden, dan neemt u de zorgplicht van de werkgever op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid zeer serieus.

Wanneer u één of meer vragen met Nee hebt beantwoord dan wil dat niet zeggen, dat u uw zorgplicht niet serieus neemt. Wel zou het kunnen betekenen dat u, wanneer het er op aan komt, niet kunt aantonen hoe u dit hebt geregeld. Met alle gevolgen van dien!

Wellicht is een goed gesprek met één van onze register veiligheidskundigen van VCA meesters een uitstekend idee. Wij helpen u graag op weg door:

  1. Een RI&E op te stellen op basis van een bedrijfsrondgang, interviews en onderzoek naar gekende risico’s en bij voorkeur op basis van een goedgekeurd branchemodel, waardoor toetsing bij bedrijven met minder dan 25 medewerkers niet verplicht is.
  2. Samen met u een plan van aanpak op te stellen om de risico’s te borgen en invulling te geven aan uw zorgplicht.
  3. Jaarlijks samen mee te kijken of de RI&E nog actueel is en wat de status is van het Plan van Aanpak.

Tarieven voor het uitvoeren en opstellen van RI&E

OmschrijvingToetsingPrijs
RI&E bedrijf < 25 medewerkersBij branche RI&E geen toetsingRichtprijs € 750,-
RI&E bedrijf > 25 medewerkersExclusief toetsingRichtprijs € 990,-
RI&E ZZP’erKan geëist worden door opdrachtgever€ 300,-

Alle tarieven zijn exclusief BTW en reiskosten.