Opstellen Taak Risico Analyse

Het opstellen van een Taak Risico Analyse (in het dagelijks taalgebruik afgekort als TRA) is een hulpmiddel om tijdig de risico’s van de projectmatige werkzaamheden te onderkennen.

De arbeidsomstandighedenwet verplicht werkgevers om de gevaren, die zijn verbonden met de werkzaamheden in hun organisatie, te inventariseren en te evalueren. Dat wil zeggen dat elke organisatie de risico’s, van het werk voor de gezondheid van de werknemers, moet inventariseren en evalueren. Zowel bij routinematige als bij projectmatige werkzaamheden schuilen er gevaren die vaak niet tijdig worden onderkend. Het opstellen van een Taak Risico Analyse (in het dagelijks taalgebruik afgekort als TRA) is een hulpmiddel om tijdig de risico’s van de projectmatige werkzaamheden te onderkennen.

Is uw bedrijf ook VCA* of VCA** gecertificeerd en heeft u een certificering volgens de jongste VCA-norm (2008/5.1) dan zult u het onderwerp TRA veelvuldig moeten gaan toepassen. Het uitvoeren van TRA’s is onderdeel van VCA-certificering (vraag 2.2).

Doel

Het doel van de TRA is het voorkomen van ongevallen als gevolg van het uitvoeren van werkzaamheden. Dit kan worden bereikt door:

  1. Op een gestructureerde manier (onvoorziene) risico’s van de werkzaamheden te inventariseren.
  2. Het nemen van maatregelen om de risico’s weg te nemen of beheersbaar te maken.

Wanneer een TRA uitvoeren?

Een TRA wordt opgesteld of kan noodzakelijk zijn wanneer:

  1. Werkzaamheden met een hoog risico moeten worden uitgevoerd die niet of niet geheel volgens de reeds bestaande procedures of werkinstructies kunnen worden uitgevoerd.
  2. Procedures opgesteld of geëvalueerd moeten worden.

Waarmee kan VCA meesters u van dienst zijn?

U kunt bij ons terecht voor alle aspecten met betrekking tot het opstellen van een Taak Risico Analyse.

Indien u geïnteresseerd bent in de mogelijkheden inzake TRA, nodigen wij u gaarne uit om contact met ons op te nemen voor een nadere toelichting, alles is uiteraard geheel kosteloos en vrijblijvend.

Reageer nu door het contactformulier in te vullen!