VCA begeleiding en zorgsysteem

De juiste VCA begeleiding met een compleet gestructureerd VCA zorgsysteem zijn een van de belangrijkste aspecten binnen VCA meesters.

Wat is een Zorgsysteem?

Een VCA-zorgsysteem is een systeem waarmee organisaties gestructureerd vorm kunnen geven aan hun beleid op het gebied van arbozorg, waardoor zij beter in staat zijn relevante processen in de organisatie te beheersen en continue te optimaliseren.

De implementatie van een VCA zorgsysteem

Ten behoeve van de implementatie van een VCA-zorgsysteem dient er conform de VCA-norm (Veiligheids Checklist Aannemers) een handboek te worden opgesteld met daarin opgenomen procedures, werkinstructies en standaarddocumenten, welke betrekking hebben op de relevan­te proces­sen in de organisatie. Vervolgens dient eenieder in de organisatie de inhoud van dit handboek in de praktijk toe te passen, de zogenaamde implementatie ervan.

VCA certificaat in uw organisatie

Middels een VCA-certificaat is een organisatie in staat aantoonbaar te maken dat zij werkt conform de VCA-checklist.

Ten einde een VCA-certificaat te kunnen verkrijgen dient het desbetreffende VCA-zorgsysteem door een onafhankelijke, zogenaamde certificatie instelling, aan een controle ofwel audit te worden onderworpen. Indien de certificatie instelling de bevindingen van de audit toereikend acht wordt het VCA-certificaat door hen verstrekt.

Een VCA-certificaat heeft een geldigheidsduur van drie jaar. Om de implementatie van een VCA-zorgsysteem te kunnen borgen dient dit periodiek door de certificatie instelling te worden geauditeerd. Eén maal per jaar vindt er een audit plaats waarbij het VCA-zorgsysteem gedeeltelijk geauditeerd wordt, het derde jaar wordt het gehele VCA-zorgsysteem geauditeerd. Indien er tijdens een audit afwijkingen worden geconstateerd wordt de organisatie in de gelegenheid gesteld binnen negentig dagen corrigerende maatregelen te treffen. Wanneer er ten aanzien van geconstateerde afwijkingen geen corrigerende maatregelen getroffen worden dan wel de certificatie instelling deze niet toereikend acht, wordt het VCA-certificaat niet verstrekt respectievelijk verlengd.

Waarmee kan VCA meesters u van dienst zijn?

U kunt bij ons terecht voor alle aspecten met betrekking tot een VCA-zorgsysteem. Hierbij valt te denken aan het opstellen van het complete VCA-zorgsysteem, cursussen/opleidingen, etc.

Indien u geïnteresseerd bent in de mogelijkheden inzake een VCA-zorgsysteem, nodigen wij u gaarne uit om contact met ons op te nemen voor een nadere toelichting, alles is uiteraard geheel kosteloos en vrijblijvend.

Reageer nu door het contactformulier in te vullen!