VCU begeleiding en zorgsysteem

De juiste VCU begeleiding met een compleet gestructureerd VCU zorgsysteem zijn een van de belangrijkste aspecten binnen VCA meesters.

Wat is een VCU-zorgsysteem?

Een VCU-zorgsysteem is een systeem waarmee uitzend- en detacheringsbureaus gestructureerd vorm kunnen geven aan hun beleid op het gebied van arbozorg, waardoor zij beter in staat zijn relevante processen in de organisatie te beheersen en continue te optimaliseren.

De implementatie van een VCU-zorgsysteem

Ten behoeve van de implementatie van een VCU-zorgsysteem dient er conform de VCU-norm (Veiligheids Checklist Uitzend- en detacheringsbureaus) een handboek te worden opgesteld ­met daarin opgenomen procedures, werkinstructies en standaarddocumenten, welke betrekking hebben op de relevante processen in de organisatie. Vervolgens dient eenieder in de organisatie de inhoud van dit handboek in de praktijk toe te passen, de zogenaamde implementatie ervan.

Middels een VCU-certificaat is een uitzend- dan wel detacheringsbureau in staat aantoonbaar te maken dat zij werkt conform de VCU-checklijst.

Het VCU-certificaat is in eerste instantie bedoeld voor uitzend- en detacheringsbureaus die personeel uitzenden naar:

  • Opdrachtgevers die VCA- respectievelijk VCU-certificering opleggen.
  • Organisaties met een VCA-certificaat.

Waarmee kan VCA meesters u van dienst zijn?

U kunt bij ons terecht voor alle aspecten met betrekking tot een VCU-zorgsysteem. Hierbij valt te denken aan het opstellen van het complete VCU-zorgsysteem, cursussen en opleidingen, etc. U kunt er voor kiezen om het gehele certificeringstraject bij ons onder te brengen of slechts een gedeelte ervan. VCA meesters heeft ruime ervaring in vrijwel alle voorkomende branches.

De mogelijkheden en de investering

Indien u geïnteresseerd bent in de mogelijkheden en de investering inzake een VCU-zorgsysteem, nodigen wij u gaarne uit om contact met ons op te nemen voor een nadere toelichting en/of het aanvragen van een offerte, dit alles uiteraard geheel kosteloos en vrijblijvend.

Reageer nu door het contactformulier in te vullen!